การเมืองสำคัญกับชีวิตของคุณกันไหม ขอชวนคุณมาคุยและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยกันว่า การเมืองสำคัญกับพวกเขาหรือไม่ อย่างไร [ อ่านต่อ ]
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย "ธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อได้ผู้แทนคุณธรรม" ณ บ้านมนังคศิลา วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ [ อ่านต่อ ]
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 [ อ่านต่อ ]
จากวัวพันหลัก อาจนำไปสู่วิกฤติลิงแก้แห ขณะนี้ดูเหมือนว่าการจัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนผ่านไปสู่บริบทประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ อาจจะเกิดปัญหาเพราะกระบวนการออกกฎหมายให้อำนาจ กรธ.มากเกินไป จนอาจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ [ อ่านต่อ ]
Workshop การพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการสร้างพลเมือง การสร้างพลเมืองเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประชาชน ที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้เท่าทันการเมือง โดยต้องสร้างผ่านกระบวนการศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อให้มีจิตสำนึกทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้ตรงประเด็นที่สุด [ อ่านต่อ ]
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่พม่า วันที่ 1 เมษายน 2560 พม่าได้มีการจัดเลือกตั้งซ่อมใน 22 เมือง ใน 5 รัฐ ได้แก่ รัฐมอญ รัฐฉาน รัฐอาระกัน รัฐคะเรนนี และรัฐชิน และใน 3 เขตภูมิภาคโดยคาดว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ 2 ล้านคน [ อ่านต่อ ]
การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1/2560 องค์กรกลางได้ร่วมจัดประชุมกับเครือข่ายพีเน็ตจากทั่วประเทศในวันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านการตรวจสอบการเลือกตั้งและการสร้างความเป็นพลเมือง [ อ่านต่อ ]
ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ขอรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมในการฟื้นฟูให้แก่พี่น้องและเครือข่ายองค์กรกลางจังหวัดภาคใต้ เงินบริจาคจะนำส่งถึงผู้ประสานงานภาคและจังหวัดเพื่อดำเนินงานต่อไป [ อ่านต่อ ]
มองเลือกตั้งอเมริกา มุมสะท้อนเลือกตั้งไทย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการณ์เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา เพื่อสะท้อนการเลือกตั้งของประเทศไทย ร่วมเสวนา รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ และ นายพลีธรรม ตริยะเกษม [ อ่านต่อ ]
ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ ร่าง พรป. พรรคการเมือง ขอเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สำหรับเครือข่ายและผู้ที่สนใจ [ อ่านต่อ ]
องค์กรกลางพร้อมสังเกตการณ์ออกเสียงประชามติ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศพร้อมทำการสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นกลางที่ทำการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการลงประชามติในประเทศไทย [ อ่านต่อ ]
องค์กรกลาง ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การจัดการแช่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลสนับสนุนการทำงานภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559เวลา 09.00 น. ณ Blu-O ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน [ อ่านต่อ ]
ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราที่เกาหลีใต้ ขอเป็นกำลังใจเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง2016 ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรกลางที่ประเทศเกาหลีใต้ในนามองค์กร PSPD และNGOsกว่า90องค์กรในการทำงานด้านการตรวจสอบการเลือกตั้ง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานในข้อหาทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ อ่านต่อ ]
การประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่องค์กรกลาง เมื่อวันที 19 มิถุนายน มีการประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน โดยมีการนำเสนอค่านิยมองค์การ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ พร้อมแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านหลังที่แบ่งตามพันธกิจขององค์การ เช่นการประสานเครือข่ายทุกภูมิภาค [ อ่านต่อ ]
เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงานและอาสาองค์กรกลางเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ Facilitation‬ training workshop ซึ่งจัดโดนมูลนิธิฟรีดริช เนามัน โดยมีวิทยากรทั้งจากประเทศเยอรมันและประเทศไทย โดยทางองค์กรกลางหวังว่าจะสามารถขยายการอบรมให้กับอาสาสมัครขององค์กรต่อไป [ อ่านต่อ ]
ชาวบ้านไม่รู้ถึงสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 12 มิ.ย.59 สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง รธน.ในสายตาประชาชน โดยถามว่ารธฯ.ฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับป.ป.ช.อย่างไร 46.70% ตอบว่ารู้ 53.30% ตอบว่าไม่รู้ เพราะไม่ค่อยมีการปชส. [ อ่านต่อ ]
กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ กกต. คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ เหลียวประชามติสากล แลประชามติไทย จัดโดยสำนักงานการคณะกรรมการเลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ [ อ่านต่อ ]
กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายกับ สำนักงาน กกต นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือและเครือข่ายในการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาลงประชามติที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ [ อ่านต่อ ]
ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากล กรรมการ ผู้ประสานงานถาวรภาค และจังหวัด ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากลจัดโดย IRI The Asia Foundation and ANFREL [ อ่านต่อ ]
กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59 นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559 ว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 59 [ อ่านต่อ ]

ภาคีเครือข่าย