Facebook   
 
NEW OFFICE LOCATION


อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานแห่งใหม่


อ่านเพิ่มเติม...
REPORT : Election 2019 Monitoring and Observation


อ่านเพิ่มเติม...
รายงานผลการปฏิบัติงานสังเกตการณ์เลือกตั้ง 2562


อ่านเพิ่มเติม...
รวมใบแถลง


อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง


อ่านเพิ่มเติม...
Google Form แบบสอบถามการสังเกตุการณ์วันเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562


อ่านเพิ่มเติม...
Google Form แบบสอบถามการสังเกตุการณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต


อ่านเพิ่มเติม...
จำหน่วยเหรียญที่ระลึก


อ่านเพิ่มเติม...
PNET ร้องไม่เอาหนักแผ่นดิน


อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อได้ผู้แทนคุณธรรม
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่
สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
อ่านเพิ่มเติม...
จากวัวพันหลัก อาจนำไปสู่วิกฤติลิงแก้แห

สกุล สื่อทรงธรรม กรรมการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ห้วงเวลานี้ อยู่ในระยะการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อ่านเพิ่มเติม...
Workshop การพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการสร้างพลเมือง

เมื่อเร็วๆนี้สถาบันนโยบายการศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม...
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่พม่า

วันที่ 1 เมษายน 2560 พม่าได้มีการจัดเลือกตั้งซ่อมใน 22 เมือง
ใน 5 รัฐ ได้แก่ รัฐมอญ รัฐฉาน รัฐอาระกัน
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1/2560

องค์กรกลางได้ร่วมจัดประชุมกับเครือข่ายพีเน็ตจากทั่วประเทศ
ในวันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

ขอรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมใน การฟื้นฟูให้แก่พี่น้องและเครือข่าย
องค์กรกลางจังหวัดภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม...
มองเลือกตั้งอเมริกา มุมสะท้อนเลือกตั้งไทย

ร่วมเสวนาโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง
ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม...
ร่าง พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ ร่าง พรบ.พรรคการเมือง

มูลนิธิองค์กรกลางขอเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
อ่านเพิ่มเติม...
องค์กรกลางพร้อมสังเกตการณ์ออกเสียงประชามติ

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย(PNET)ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน
ในหลายจังหวัดทั่วประเทศพร้อมทำการสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ
อ่านเพิ่มเติม...
องค์กรกลาง ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิองค์กรกลาง
เพื่อประชาธิปไตย ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราที่เกาหลีใต้

ขอเป็นกำลังใจเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง2016 ซึ่งเป็นเครือข่าย
ขององค์กรกลางที่ประเทศเกาหลีใต้ในนามองค์กร
อ่านเพิ่มเติม...
ชาวบ้านไม่รู้ถึงสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 12 มิ.ย.59 สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน
อ่านเพิ่มเติม...
กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ กกต.

คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม...
กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายกับ สำนักงาน กกต

นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลาง
ในการประสานความร่วมมือ
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้ง

กรรมการ ผู้ประสานงานถาวรภาค และจังหวัด ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติ
อ่านเพิ่มเติม...
กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ASIAN NETWORK for FREE ELECTIONS

International IDEA

gndem

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- แถลงการณ์
- ข่าวสาร/บทความ
- โครงการและกิจกรรม
- ห้องสมุดและสื่อ
- เครือข่ายพีเน็ต

- เกี่ยวกับองค์กร
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
เบอร์โทรติดต่อ  092-553-8855 และ 092-246-9173
อีเมลล์  pnetforum.org@gmail.com

Facebook