Facebook   
 
Google Form แบบสอบถามการสังเกตุการณ์วันเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562


อ่านเพิ่มเติม...
Google Form แบบสอบถามการสังเกตุการณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต


อ่านเพิ่มเติม...
จำหน่วยเหรียญที่ระลึก


อ่านเพิ่มเติม...
PNET ร้องไม่เอาหนักแผ่นดิน


อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อได้ผู้แทนคุณธรรม
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่
สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
อ่านเพิ่มเติม...
จากวัวพันหลัก อาจนำไปสู่วิกฤติลิงแก้แห

สกุล สื่อทรงธรรม กรรมการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ห้วงเวลานี้ อยู่ในระยะการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อ่านเพิ่มเติม...
Workshop การพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการสร้างพลเมือง

เมื่อเร็วๆนี้สถาบันนโยบายการศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม...
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่พม่า

วันที่ 1 เมษายน 2560 พม่าได้มีการจัดเลือกตั้งซ่อมใน 22 เมือง
ใน 5 รัฐ ได้แก่ รัฐมอญ รัฐฉาน รัฐอาระกัน
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1/2560

องค์กรกลางได้ร่วมจัดประชุมกับเครือข่ายพีเน็ตจากทั่วประเทศ
ในวันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

ขอรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมใน การฟื้นฟูให้แก่พี่น้องและเครือข่าย
องค์กรกลางจังหวัดภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม...
มองเลือกตั้งอเมริกา มุมสะท้อนเลือกตั้งไทย

ร่วมเสวนาโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง
ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม...
ร่าง พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ ร่าง พรบ.พรรคการเมือง

มูลนิธิองค์กรกลางขอเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
อ่านเพิ่มเติม...
องค์กรกลางพร้อมสังเกตการณ์ออกเสียงประชามติ

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย(PNET)ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน
ในหลายจังหวัดทั่วประเทศพร้อมทำการสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ
อ่านเพิ่มเติม...
องค์กรกลาง ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิองค์กรกลาง
เพื่อประชาธิปไตย ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราที่เกาหลีใต้

ขอเป็นกำลังใจเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง2016 ซึ่งเป็นเครือข่าย
ขององค์กรกลางที่ประเทศเกาหลีใต้ในนามองค์กร
อ่านเพิ่มเติม...
ชาวบ้านไม่รู้ถึงสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 12 มิ.ย.59 สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน
อ่านเพิ่มเติม...
กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ กกต.

คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม...
กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายกับ สำนักงาน กกต

นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลาง
ในการประสานความร่วมมือ
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้ง

กรรมการ ผู้ประสานงานถาวรภาค และจังหวัด ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติ
อ่านเพิ่มเติม...
กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ASIAN NETWORK for FREE ELECTIONS

International IDEA

gndem

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- แถลงการณ์
- ข่าวสาร/บทความ
- โครงการและกิจกรรม
- ห้องสมุดและสื่อ
- เครือข่ายพีเน็ต

- เกี่ยวกับองค์กร
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
บ้านมนังคศิลา 514 ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
เบอร์โทรติดต่อ  092-553-8855 และ 092-246-9173
อีเมลล์  pnetforum.org@gmail.com

Facebook