เรียน ใบแถลง2/2562
  เรื่อง ใบแถลงเร่งรัดให้ กกต. ทบทวนการทำหน้าที่ ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แถลงไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:32 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 21031922322QI4U1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save