เรียน ใบแถลง3/2562
  เรื่อง เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่สร้างความแตกแยก แต่ธำรงรักษาบรรยากาศประชาธิปไตย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในโอกาสวันมาฆบูชา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:35 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 21031922352D9V81.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save