เรียน ใบแถลง4/2562
  เรื่อง  จะให้คนตายยังมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครได้อย่างไร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แถลงไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:38 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2103192238Z4JH31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save