เรียน ใบแถลง5/2562
  เรื่อง  การทำงานของ กกต.ครบครึ่งปีไม่ผ่านการประเมิน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แถลงไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:41 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2103192241MRFWS1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save