เรียน ใบแถลง7/2562
  เรื่อง ลงคะแนน อย่างไร เสรี มีความหมาย ตรงกับใจ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แถลงไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:44 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2103192244MZBEK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save