เรียน ใบแถลง8/2562
  เรื่อง วันแห่งการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนอีกครั้ง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แถลงไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/03/2019 เวลา  : 22:45 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2103192245NUI8M1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save