เรียน Public Statement 9/2562
  เรื่อง Last stage of the upcoming election, will ECT issue the Orange Card?

  เนื้อหาโดยย่อ :
 On 20 March 2019


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/03/2019 เวลา  : 22:59 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2203192259PNSA31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save