เรียน จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  เรื่อง ขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยไม่นำบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์มานับเป็นคะแนน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/03/2019 เวลา  : 18:30 น. โดย  : PNET
โหลด1 : 2703191830JFMI51.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save