Facebook   
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร/บทความ

ข่าวหัวเรื่อง : ร่าง พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ ร่าง พรบ.พรรคการเมือง

 มูลนิธิองค์กรกลางขอเผยแพร่  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. .... ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหลายฝ่าย ๆ สำหรับเครือข่ายองค์กรกลางและผู้ที่สนใจ 

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ดาวน์โหลดที่นี้

- พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....ดาวน์โหลดที่นี้ 

 
 
บันทักเมื่อ 07/10/2017  จำนวนผู้เข้าชม 1801 ครั้ง
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ASIAN NETWORK for FREE ELECTIONS

International IDEA

gndem

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- แถลงการณ์
- ข่าวสาร/บทความ
- โครงการและกิจกรรม
- ห้องสมุดและสื่อ
- เครือข่ายพีเน็ต

- เกี่ยวกับองค์กร
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
เบอร์โทรติดต่อ  092-553-8855 และ 092-246-9173

Facebook