Facebook   
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร/บทความ

ข่าวหัวเรื่อง : PNET ร้องไม่เอาหนักแผ่นดิน

 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ใช้อำนาจหน้าที่สร้างความแตกแยก แต่ธำรงรักษาบรรยากาศประชาธิปไตย

                  มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ซึ่งมีเครือข่ายผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งท้องถิ่นในทุกภาคของประเทศ ได้ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องทำหน้าที่ในการรักษาความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เลือกปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และไม่อาศัยอำนาจหน้าที่ หรือใช้ทรัพยากรของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง

                 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภายหลังการปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีบรรยากาศของการเริ่มรณรงค์หาเสียงที่มีความเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับ มีผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ลงแข่งขันจำนวนมาก มากกว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยที่มีการแข่งขัน และเปิดพื้นที่ให้มีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างกว้างขวาง  แม้ว่าจะมีปัญหาการร้องเรียนในทางการเมืองจากกลยุทธ์ของการหาเสียงของนักการเมืองบางพรรค และมีปัญหาการทำลายป้ายหาเสียง หรือการเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องสอบสวน และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ภาพโดยรวมของการหาเสียงยังไม่มีความขัดแย้งที่เกินขอบเขต หรือใช้ความรุนแรง  อย่างไรก็ตาม เริ่มมีพฤติการณ์ที่ส่อว่าจะทำให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองที่น่าห่วงใย สร้างความกังวลต่อผู้สมัครทั้ง 10,792 คน และต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้

1.    การสร้างกระแสข่าวการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐตามโซเชียลมีเดีย ทำให้บรรยากาศการแข่งขันเลือกตั้งสะดุดชะงักไประยะหนึ่ง

2.    มีพฤติกรรมการวางตัวของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ส่อเจตนาไปในทางที่เห็นได้ว่า อาจเป็นการใช้กิจกรรมของทางราชการไปให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในทางราชการเยี่ยมชมพื้นที่ของผู้ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หรือการทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมของรัฐโดยล้อชื่อพรรคการเมืองหนึ่ง

3.    พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ไม่ปฏิบัติงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่พึงกระทำ แต่กลับออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง โต้ตอบนักการเมืองอยู่เนืองนิตย์ และล่าสุดผู้บัญชาการทหารบก อาศัยสื่อของรัฐสั่งการให้เปิดเพลง “หนักแผ่นดิน” ปลุกใจผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพบก    ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงอำนาจอิทธิพลส่อเจตนากดทับเสรีภาพในการแสดงออกของพรรคการเมือง และผู้สมัคร ปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

                 มูลนิธิองค์กรกลางฯ เห็นว่าการเลือกตั้งที่ดำเนินไปภายใต้บรรยากาศข้างต้น จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง ที่มีแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยกรุนแรงสร้างความร้าวฉานให้สังคมไทย ตอกย้ำความขัดแย้งในอดีต จึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทำหน้าที่ภายในขอบเขตอย่างเหมาะสมตามบทบาทที่กฎหมายกำหนด ให้รัฐบาล กองทัพ วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่สร้างบรรยากาศที่อึมครึมหรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแข่งขันหาเสียงตามครรลองของกฎกติกาอย่างอิสระ และให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อการใช้อำนาจในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งตามเจตจำนงของตนเองที่รอคอยมาเป็นเวลานาน

                                    ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในโอกาสวันมาฆบูชา

 

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต)

Email : pnetforum.org@gmail.com

ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง แจ้งพีเน็ตได้ที่

Line@ PNET NATIONAL CENTER  สมัคร ID : @pnet

 
 
บันทักเมื่อ 21/02/2019  จำนวนผู้เข้าชม 3751 ครั้ง
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ASIAN NETWORK for FREE ELECTIONS

International IDEA

gndem

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- แถลงการณ์
- ข่าวสาร/บทความ
- โครงการและกิจกรรม
- ห้องสมุดและสื่อ
- เครือข่ายพีเน็ต

- เกี่ยวกับองค์กร
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
เบอร์โทรติดต่อ  092-553-8855 และ 092-246-9173

Facebook