Facebook   
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร/บทความ

ข่าวหัวเรื่อง : องค์กรกลาง ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

 วัตถุประสงค์การจัดงาน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ในการพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานถาวรและอาสาสมัคร และในการดำเนินโครงการด้านการสร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ Blu-O ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และรับของที่ระลึก

เวลา 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

* หมายเหตุ ปิดลงทะเบียนเวลา 10.00 น.

กติกาการแข่งขัน

1. แข่งขันทีมละ 3 คน แข่งขันคนละ 3 เกม ไม่จำกัดเพศ และอายุ

2. กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน

3. ผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคล

4. กติกาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันทั่วไป

5. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน

ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

นายพลีธรรม ตริยะเกษม

 

รางวัลการแข่งขัน

ประเภททีม นับคะแนนรวมทีมสูงสุดตามลำดับ

1. รางวัลกิตติมศักดิ์ ประเภททีม  ถ้วยรางวัลจาก นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฏีกา

2. รางวัลกิตติคุณ ประเภททีม  ถ้วยรางวัลจาก ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3. รางวัลพิเศษ ประเภททีม  ถ้วยรางวัลจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

ประเภทบุคคล นับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ

4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ถ้วยรางวัลจาก นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

5. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง

6. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

7. รางวัลพิเศษ รางวัลบู้บี้ ประเภททีม ถ้วยรางวัลจาก นายสัก กอแสงเรือง ประธานมูลนิธิองค์กรกลางฯ 

ค่าสมัคร

ประเภททีมกิตติมศักดิ์

ทีมละ 30,000 บาท (ทีมละ 3 ท่าน)  พร้อมรับเหรียญเงิน"รัฐธรรมนูญ" 3 เหรียญ, 
ป้ายโฆษณา 1 โลโก้, เสื้อที่ระลึก, คูปองอาหาร 500 บาท และอาหารว่าง

ประเภททีมพิเศษ 

ทีมละ 10,000 บาท (ทีมละ 3 ท่าน)   พร้อมรับเหรียญทองแดง"รัฐธรรมนูญ" 3 เหรียญ, 
ป้ายโฆษณา 1 โลโก้, เสื้อที่ระลึก, คูปองอาหาร 300 บาท และอาหารว่าง

ประเภททีมทั่วไป

ทีมละ 5,000 บาท (ทีมละ 3 ท่าน) เหรียญทองแดง"รัฐธรรมนูญ" 3 เหรียญ,
เสื้อที่ระลึกและอาหารว่าง

เลขบัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร

นายสกุล สื่อทรงธรรม

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
095-031-805-5

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

นายสัก กอแสงเรือง

ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

นายสกุล สื่อทรงธรรม

นางสมศรี หาญอนันทสุข

รศ. สุรัสวดี หุ่นพยนต์

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

นายสุเทพ อุนะพำนัก

นายพลีธรรม ตริยะเกษม

ติดต่อสอบถาม

ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์  081-933-6130

นายพลีธรรม ตริยะเกษม  091-734-4125

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

บ้านมนังคศิลา

514 ถนนหลานหลวง
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 091 734 4125

อีเมล          info@pnetforum.org

เว็บไซต์      pnetforum.org

 
 
บันทักเมื่อ 13/07/2017  จำนวนผู้เข้าชม 2773 ครั้ง
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

ASIAN NETWORK for FREE ELECTIONS

International IDEA

gndem

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- แถลงการณ์
- ข่าวสาร/บทความ
- โครงการและกิจกรรม
- ห้องสมุดและสื่อ
- เครือข่ายพีเน็ต

- เกี่ยวกับองค์กร
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
เบอร์โทรติดต่อ  092-553-8855 และ 092-246-9173

Facebook